OUR MEMBER

01
Shri S.M. RAZA
ANB- 003
NFC
02
Shri SUNIL  KUMAR
ANB- 004
NFC
03
Shri SANTOSH KUMAR
ANB- 006
NFC
04
Shri C.L.SHARMA
ANB- 008
AECS
05
Shri IMAM KARJAGI
ANB- 009
TIFR
06
Shri SHISHIR KUMAR
ANB- 011
NFC
07
Shri R.B.YADAV
ANB-012
NFC
08
Shri K. S. HANDA
ANB- 016
NFC
09
Shri S. K. PATHAK
ANB- 017
NFC
10
Shri H.J.GAIKWAD
ANB- 018
NFC
11
Shri N.K. ASTHANA
ANB- 020
NFC
12
Shri R. HANUMANTH RAO
ANB- 021
NFC
13
SHRI, MD. MAJID
ANB-028
NFC
14
Shri V. RAVINDRA REDDY
ANB- 029
NFC
15
Shri  D.N. SINGH
ANB- 031
NFC
16
Smt. V. RENUKA REDDY
ANB-033
NFC
17
Smt. P. KALYANI REDDY
ANB-034
NFC
18
Smt. MARY JOSEPH
ANB- 035
NFC
19
Smt. GIRJA RAMAPRASAD
ANB-036
NFC
20
Shri  SREEDHAR  SURYA
ANB-037
NFC
21
Shri  Ch. RAMESH
ANB- 039
NFC
22
Shri  S.R .LODHA
ANB-040
NFC
23
Shri  E. ANAND PRASAD
ANB-041
NFC
24
Shri M.NARSINGA RAO
ANB- 042
NFC
25
Shri N.GOWRI SHANKAR
ANB-048
NFC
26
Shri T. RAM MOHAN
ANB-049
NFC
27
Smt. T. GIRIJA MANIK
ANB- 053
NFC
28
Shri V.NAGRAJ KUMAR
ANB-055
NFC
29
Shri M.RAMESH
ANB-056
NFC
30
Shri P.K.BANERJEE
ANB- 057
NFC
31
Shri   R.N. JAYARAJ
ANB- 059
NFC
32
Shri  M.A.AZEEMUDDIN
ANB-062
NFC
33
Shri B.N.V.R.K.GUPTA
ANB-067
NFC
34
Shri.GYANA PRAGASAM
ANB-071
NFC
35
Shri.K. SRINIVASA  REDDY
ANB-072
NFC
36
Smt. P.PADAMA SAVITRI
ANB-073
NFC
37
Shri. M. SRINIVASA   RAO
ANB-076
NFC
38
Smt.S. RUKAMANI
ANB-078
NFC
39
M/S   P. AMITHA
ANB-079
NFC
40
Smt.D.SANGEETA SHARMA
ANB-080
NFC
41
Smt. SHEELA
ANB-081
NFC
42
Shri. A.K.YADAV
ANB-082
ECIL
43
Shri  GOVIND KR, SHARMA
ANB-083    
NFC
44
Sh. B. VENKETASHWARLU
ANB-087
NFC
45
Shri A.C. KULKARNI
ANB-088
NFC
46
Shri.K.SURESH BABU
ANB-089
NFC
47
Shri K. SRINIVAS RAO
ANB-090
AMD
48
Shri.K.PUNARAM SINHA
ANB-091
TIFR
49
Smt. T. INDIRA
ANB-092
NFC
50
Smt. U. PRATIBHA
ANB-093
NFC
51
Shri. T.R. GUPTA
ANB-095
NFC
52
Shri.J.V.H SATYANARAYAN
ANB-096
NPCIL
53
Shri.S. CHOUDHARY
ANB-097
NFC
54
Shri A.K SOMANI
ANB-101
NFC
55
KU.  MOUNIKA REDDY
ANB-102
NFC
56
Ku. V.MANASA REDDY
ANB-103
NFC
57
Shri C.A BABU
ANB-104
ECIL
58
Shri A.RAMANAIAH
ANB-105
ECIL
59
Shri  D.C PAUL
ANB-106
ECIL
60
Shri   B.V RAO
ANB-107
ECIL
61
Shri S.V SUBRAMANYAM
ANB-108
NPCIL
62
Shri B. RAMESH
ANB-109
NPCIL
63
Shri G.V RAO
ANB-110
NPCIL
64
Shri T. NARSINGH RAO
ANB-111
NPCIL
65
Smt. M. MADHVILATHA
ANB-112
NPCIL
66
Shri B.D.JOSHI
ANB-113
AECS
67
Shri DHARAM  PAL
ANB-114
NFC
68
Shri M. RAMESH
ANB-115
NFC
69
Smt..G SHWETA
ANB -117
NFC
70
Kum .VIBHA RANI SINGH
ANB-118
NFC
71
Shri.D .S.SETTY
ANB-119
NFC
72
Shri.N.NERPAGAR
ANB-121
NFC
73
Smt.M.LAXMI
ANB-122
NPCIL
74
Smt.B.NALINI
ANB-123
NPCIL
75
Shri.K.PANDITH
ANB-124
NPCIL
76
Shri.A.V.V.S.SWAMY.
ANB-125
NFC
77
Smt.TAPATI MUKHARJEE
ANB127
NFC
78
Shri.G.PRATHAP KUMAR
ANB-128
NFC
79
Shri.SANTOSH GAUD
ANB-129
NFC
80
Shri.PRASHANT KUMAR UPADHYAYA
ANB-130
NFC
81
Shri.K.V.SAMBA SHIV RAO
ANB-131
NFC
82
Kum .TOSHI GUPTA
ANB-132
NFC
83
Shri.MAHESH SHRIKANT SONAWANE
ANB-133
NFC
84
Dr.NAVED ARSHAD
ANB-134
NFC
85
Dr.JOLLY GUHA
ANB-135
NFC
86
Shri.K VENKATESHVARULU
ANB-136
NFC
87
Shri.ABHINAV CHATURVEDI
ANB-137
NFC
88
Shri.SANTOSH K KOLI
ANB-138
TIFR
89
Shri.N K SINGH
ANB-139
NFC
90
Shri.Y V RAM BABU
ANB-140
NFC
91
Dr.SURESH KUMAR
ANB-141
NFC
92
Dr.B.N.J SHAILAJA
ANB-142
NFC
93
Dr.RAVIRAJ
ANB-143
NFC
94
Shri.S SAIRAM
ANB-145
NFC
95
Shri.Y SANYASI RAJU
ANB-146
NFC
96
Shri.M SRINIVASA RAO
ANB-147
NFC
97
Shri.D KUMARSWAMY
ANB-148
NFC
98
Shri.D NAVEEN KUMAR
ANB-149
NFC
99
Shri.Y V BHASKAR RAO
ANB-150
NPCIL
100
Shri.L.V.S.TRINAD
ANB-151
NPCIL
101
Shri.K.NARSIMHA REDDY
ANB-152
NPCIL
102
Smt.SONAL H.MEHTA
ANB-153
NPCIL
103
Shri.SIMHADRI RAMESH
ANB-154
NPCIL
104
Shri.V SIMHACHALAM
ANB-155
NFC
105
Shri.K.BALASUBRAMANYAM
ANB-156
NFC
106
Smt.BHARGAVI MADDALI
ANB-157
NPCIL
107
Shri.D.RAMAKRISHNA
ANB-158
NFC
108
Shri.S P SHARMA
ANB-159
NFC
109
Shri.M KRISHNA MURTHY
ANB-160
NFC
110
Shri R.JAYARAM
ANB-161
NFC
111
Shri M.RAVI
ANB-162
NPCIL
112
Shri.ALVSN MURTHY
ANB-163
NPCIL
113
Ku.SOUJANYA
ANB-164
NPCIL
114
Shri.K.RAVINDRAN
ANB-165
NPCIL
115
Shri.N.SAIBABA
ANB-166
NFC
116
Shri.PRAMOD TANPURE
ANB-167
AECS
117
Dr.R MURGAIAH
ANB-168
NFC
118
Shri.BISHWAJEET KUMAR SINHA
ANB-169
NFC
119
Smt.KUNJAN TRIPATHI
ANB-170
NFC
120
Shri.U.K.ARORA
ANB-171
NFC
121
Shri N.N AGENDRA
ANB-172
TIFR
122
Shri.K.GOPI
ANB-173
NFC
123
Shri S RAMANAIAH
ANB-174
NFC